Grywalizacja

Utworzono: wtorek, 06, wrzesień 2016

GRYWALIZACJA W BIBLIOTECE

Grywalizacja jest to dziedzina, która wykorzystuje mechanikę gier do zachęcania ludzi, aby robili rzeczy, na które zazwyczaj nie mają ochoty lub nie wiedzą, że mogą je zrobić inaczej. Grywalizascja wykorzystuje elementy gier w kontekstach, które nie są związane z grami po to, by zmotywować ludzi.

CEL:

Zachęcić ludzi do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, zajęciach, spotkaniach, wydarzeniach, które organizuje i promuje Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Głogów.

Zwiększyć zaangażowanie i motywację osób w każdym wieku w zakresie czytania książek i publikacji dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Głogów.

Regulamin:

  1. Grywalizacja w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Głogów rozpoczyna się 1 września2016r i trwać będzie do 31 grudnia 2019r.
  2. Organizatorem akcji pt. „Grywalizacja” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu.
  3. W rywalizacji może wziąć udział każdy użytkownik biblioteki. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w akcji za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. (Wzór zgody załącznik nr 3).
  4. Udział użytkowników biblioteki w akcji jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
  5. Grywalizacja w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Głogów polegać będzie na zbieraniu punktów przez cały okres trwania akcji.
  6. Zebrane punkty każdy uczestnik w dowolnym momencie rywalizacji będzie mógł zamienić na nagrody. Wykaz nagród znajduje się w Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  7. Punkty w rywalizacji otrzymuje się za:
    1. wypożyczenie, przeczytanie i oddanie w terminie książki                            - 2 pkt;
    2. udział w warsztatach                                                                                 - 3 pkt;
    3. udział w zajęciach z programowania                                                          - 3 pkt;
    4. udział w konkursach czytelniczych                                                            - 3 pkt;
    5. udział w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę                               - 2 pkt;
    6. udział w kursach e-learningowych organizowanych przez bibliotekę            -5 pkt;
    7. udział w zajęciach, akcjach, festynach organizowanych przez bibliotekę      - 3 pkt;
    8. inspirowanie do działania – zgłaszanie pomysłów na działalności biblioteki  - 4 pkt;
  8. Punkty przyznaje się uczestnikowi „Grywalizacji” za każde wykonane – punktowane zadanie. Ilość punktów określa pkt 7 niniejszego regulaminu.
  9. Punkty będą zapisywane na bloczku (załącznik nr 1) i w arkuszu kalkulacyjnym. Punkty mogą być zapisywane wyłącznie przez pracowników biblioteki.
  10. Zdobyte punkty można zamieniać na nagrody. Po zamianie punktów na nagrodę, uczestnikowi zabawy odejmuje się przewidzianą ilość punktów za nagrodę od sumy zdobytych punktów.
  11. Nagrody przeznaczone dla uczestników rywalizacji ufunduje organizator akcji.
  12. Uczestnik „Grywalizacji” w każdym jej momencie trwania może zrezygnować z udziału w niej. Rezygnację z udziału w „Grywalizacji” zgłasza się na piśmie.
  13. Organizator „Grywalizacji” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  14. W przypadku sytuacji, których nie obejmuje niniejszy regulamin o ich rozstrzygnięciu decyduje organizator akcji.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia akcji.

ZAŁĄCZNIK NR 2

 1. Za udział w „Grywalizacji” dostępne są nagrody:
  1. za zdobycie 200 punktów – bon o wartości 10 PLN;
  2. za zdobycie 250 punktów – bon o wartości 20 PLN;
  3. za zdobycie 300 punktów – bon o wartości 25 PLN;
  4. za zdobycie 350 punktów – bon o wartości 30 PLN;
  5. za zdobycie 400 punktów – bon o wartości 35 PLN;
  6. za zdobycie 450 punktów – bon o wartości 40 PLN;
  7. za zdobycie 500 punktów – bon o wartości 50 PLN;
 2. Maksymalna nagroda pieniężna wynosi 50 PLN;
 3. Otrzymane bony za zdobyte punkty w akcji „Grywalizacja” będzie można zrealizować w sklepie stacjonarnym lub internetowym wskazanym bez organizatora konkursu.
 4. W celu promocji czytelnictwa wśród społeczności lokalnej organizator „Grywalizacji” sugeruje, żeby bony pieniężne przeznaczać na zakup książek, ebook-ów, audiobook-ów, czasopism, komiksów, itp.